Czym są naprawy SMART?

Z angielskiego

Small

Medium

Area

Repair

Technology

Są to naprawy, które ograniczają się do niewielkich powierzchni – najczęściej samego uszkodzenia – bez konieczności naprawy czy wymiany całego elementu. Najczęściej odbywają się one bez demontażu, bezpośrednio na samochodzie.

Naprawa niewielkiego obszaru pojazdu pozwala na zachowanie oryginalności elementów i części w samochodzie oraz znaczące skrócenie czasu naprawy.